GELECEK NESİL BİLİM TURNUVASI

05 Haziran 2022'de!
bursa uludağ üniversitesi - prof. dr. mete cengiz kültür merkezi

robot oyunu

Verilen sürede görevleri tamamlayın

proje

Temaya uygun proje geliştirin

Mühendislik

Mühendislik alanlarını araştırın

takım olmak

Tüm süreçte takım olmayı öğrenin

2022 yılı teması

afete & hayata hazırım

Afet öncesi, sırası ve sonrasında gerçekleşen sorunlara çözümler bularak, afete ve hayata hazır bir toplum için farkındalık ve bilinç oluşturalım.

robot oyunu

Verilen sürede görevleri tamamlayın​

Takımlar temaya uygun olarak belirlenen turnuva matı ve görev modellerinin yer aldığı robot oyun platformunda, hazırladıkları robot ile otonom  olarak belirlenen süre içerisinde en yüksek puanı elde etmeye çalışırlar.

PROJE

Temaya uygun proje geliştirin​

Belirlenen soruna bir çözüm bulurlar veya varolan bir çözüme yenilikçi yaklaşım getirirler. Proje sunumları mühendislik ilkelerine göre hazırlanır, prototip ve/veya hareketli parçalardan oluşan bir maket vb yapmaları beklenir. Jüriler projeleri takımlara ayrılan alanda incelerler.

MÜHENDİSLİK​

Mühendislik alanlarını araştırın​

Turnuva kaydı sırasında seçecekleri mühendislik alanında araştırmalar yaparak sunum hazırlarlar ve jüriye sunum gerçekleştirirler. Bu sunum seçilen alanın insan yaşamına olan etkileri, küresel amaçlarla bağı ve alanda çalışan bir bilim insanı ile ilgili olmalıdır. Sunum şekli tamamen takımların inisiyatifindedir.

TAKIM OLMAK​

Tüm süreçte takım olmayı öğrenin​

Tüm süreçte takımların yaptıkları çalışmaları bir Seyir Defteri’nde (mikroblog – web sitesi, sosyal medya hesabı) toplaması istenir. Bu defter süreçle takımın yaşadığı tüm aşamaları içermelidir. Jüriler takımlarla yapacakları görüşmeler ve Seyir Defteri incelemesi ile karar verirler.

gelecek nesil bilim turnuvası sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçları desteklemektedir.

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için, Ocak 2016’da Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar yürürlüğe girmiştir.  Gelecek Nesil Bilim Turnuvası (Next Generation Science Tournament), hedef kitlenin bu amaçlardan ‘İklim Eylemi’ küresel hedefinde yer alan Doğal Afetler ve bunun dışında insan eli ile yaratılan afetlere uygun olarak belirlenen temayla, ilgili sorunlara mühendislik temelli projeler geliştirerek yenilikçi çözümler bulmalarını, robotik, kodlama alanında çalışmalar yapmalarını, takım olmayı ve birlikte çalışmayı öğrenerek duyarlı rekabet ilkelerine uygun davranmalarını hedefler.